Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ
DMYO(Denizcilik Meslek Yüksekokulu), dünya deniz ticaret kurumlarına yetiştirdiği personel kaynaklarını sürdürebilmesi yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde saygın bir DMYO olarak Doğu Akdeniz Havzası’nda lider bir denizcilik eğitim kurumu şekli ile tanınmaktadır.

MİSYONUMUZ
DMYO, hızla gelişen dünya deniz ticaret faaliyetlerine ve kurumlarına ihtiyaç duyduğu uzman personal gereksinimini ve deniz kaynaklarından daha fazla yararlanma arayışlarına paralel olarak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün öngördüğü standartlarda ve evrensel anlamda denizcilik bilgi ve becerilerini kazandırmayı görev edinir.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Gemiadamları Yönetmeliğinin 35. maddesine göre, Vardiya Zabiti; 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural’ı ile tanımlanan ve 43. maddesine göre, Makine Zabiti; 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural’ı ile tanımlanan gemiadamına yönelik eğitim ve öğretim programına uygun konuları kapsar.