DF – DMYO – DY Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı Kararları


Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Yüksekokulu Fakülte Yönetim Kurulu 24/04/2020 tarihinde saat 12:00’de toplanarak;

  1. 2019/2020 Bahar dönemine ait yapılmasını planlanan ara sınavların 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
  2. 2019/2020 Bahar dönemi ara sınavlarının UZEM/Moodle sistemi üzerinden çoktan seçmeli ya da kısa açıklamalı olarak yapılmasına,
  3. Öğrencilerin geçerli mazeret halinde yeniden sınava girebileceklerine,
  4. 2019/2020 Bahar dönemi ara sınavlarının etkinliğinin %10 olarak belirlenmesine,
  5. Online Sınav olarak yapılan ara sınav sonuçlarının EINSTEIN’e ara sınav notu olarak girilmesine,
  6. Ara sınavlarının tarih ve saatlerinin ders saatlerinde yapılmasına ve çakışmaların önlenmesine,
  7. Ara sınav tarih ve saatlerinin mümkün olan tüm iletişim kanallarından (UZEM, WhatsApp, e-posta vb.) duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.