Deniz Ulaştırma ve İşletme (Güverte)

Bu bölümün amacı,öğrencilere gemi kullanma ve gemi iç yönetimi ile ilgili bilgi ve yetenekler kazandırmaktır.YÖK Programı kapsamında sayısal puan ile öğrenci alır.Ders içerikleri; T.C. Denizcilik Bakanlığı , Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi ve YÖK kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

İki yıllık Güverte eğitiminden mezun olan öğrenciler, 12 aylık uygulamalı deniz eğitimlerini de tamamladıktan sonra T.C.Denizcilik Bakanlığı’na bağlı Gemiadamları Sınav Merkezi’nce ( GASM ) düzenlenen “ Vardiya Zabiti “ sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır. Sınav sonucunda 500-3000 Gross Ton büyüklükteki özel ve kamu gemilerinde Vardiya Zabiti Yeterliği ile görev yaparlar. Bilahare, Vardiya Birinci Zabiti ve Kaptanlık Yeterliği’ne ulaşırlar.

Bu bölüme girebilmek için Gemiadamları Sağlık Yönergesi’ne uygun olarak “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almak zorunluğu vardır.

Bu programdan mezun olabilmek için 28 saatlik uygulamalı, 99 saatlik teorik olmak üzere toplam 127 saatlik , 111 kredilik 37 dersi dört üzerinden iki ortalama ile vermek gerekmektedir.