BİRİNCİ YIL

I. Dönemi

Ders Kodu Ders Saat/Hafta Kredi ECTS Ön Koşul
MAT 101 Matematik I (3+2) 4 6
DFZ 101 Denizciler için Fizik I (3+2) 4 5
DME 101 Denizcilik Meterolojisi (2+1) 2.5 5
NVG 101 Navigasyon I (2+1) 2.5 3
GEM 101 Gemicilik I (2+2) 3 4
GMG 101 Gemi Makinelerine Giriş (2+1) 2.5 3
GEL 101 Elektrik & Elektronik (2+1) 2.5 3
GUV 101 Denizde Güvenlik I (2+3) 3.5 4
HUK 151 Hukuka Giriş ve Deniz Hukuku (3+0) 3 4
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (0+0) 0 1
TOTAL (22+14) 27,5 38

II. Dönemi

Ders Kodu Ders Saat/Hafta Kredi ECTS Ön Koşul
MAT 102 Matematik II (3+2) 4 6 MAT 101
NVG 102 Navigasyon II (3+2) 4 5 NVG 101
GEM 102 Gemicilik II (2+2) 3 3 GEM 101
VAR 101 Vardiya Standartları I (2+1) 2.5 3
GUV 102 Denizde Güvenlik II (2+1) 2,5 3
GİN 102 Gemi İnşaa (2+2) 3 4 GEM 101
NVG 151 Elektronik Seyir Yardımcıları I (2+2) 3 4 GEL 101
BDN 102 Beden Eğitimi (0+2) 1 1
BİL 152 Bilgisayar Programlarına Giriş (2+2) 3 3
TOPLAM (18+16) 26 32

İKİNCİ YIL

III. Dönemi

Ders Kodu Ders Saat/Hafta Kredi ECTS Ön Koşul
VAR 202 Vardiya Standartları II (3+1) 3,5 4
NVG 213 Navigasyon III (3+2) 4 5 NVG 102
ENG 201 Denizcilik İngilizcesi I (2+2) 3 4
NVG 252 Elektronik Seyir Yardımcıları II (2+2) 3 4
CRG 201 Yük Elleçleme ve Operasyonları (2+2) 3 4
HAB 201 Denizde Haberleşme (2+2) 3 4 GEL 201
GMS 201 GMDSS Simülatörü (1+3) 2,5 3
HUK 251 Deniz Hukuku ve Uluslararası Anlaşmalar (2+2) 3 4
TOPLAM (17+17) 25 32

IV. DÖNEM

Ders Kodu Ders Saat/Hafta Kredi ECTS Ön Koşul
GİN 202 Gemi Dengesi (3+1) 3,5 4
NVH 214 Navigasyon IV (3+2) 4 5 NVG 213
GUN 213 Denizde Güvenlik III (2+2) 3 5
MEN 210 Denizcilik İngilizcesi II (2+2) 3 4 ENG 201
SIM 201 Simülatör (ARPA – RADAR) (1+4) 3 4
YÜZ 201 Yüzme (0+2) 1 2
TUR 202 Türkçe (0+2) 0 2
MNV 201 Gemi Manevrası (1+1) 1,5 2 GEM 102
DUM 299 Mezuniyet Projesi (0+4) 2 4
TOTAL (12+20) 21 32