Gemi Makineleri İşletme

Gemi Makinaları İşletme Bölümünün amacı, makine mühendisliği ile ilgili denizcilik sektöründe görev alabilecek, personeli gerekli bilgi ve becerilerle donatarak, etkin birer eleman olarak yetiştirmektir.

Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavından gerekli puanı elde etmeleri gerekmektedir. Bölümde sağlanan derslerin içerikleri ise T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın öngördüğü Denizcilik Eğitimi ve Sınav kriterlerine göre düzenlenmektedir.

İki yıllık bu programdan mezun olan öğrencilerin 6 aylık uygulamalı deniz eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Mezun olabilmek için 32 saatlik uygulamalı eğitim, 92 saatlik teorik eğitim ile toplamda 124 saat, 111 kredi ile 37 dersi, 4 üzerinden ortalama en az 2 alarak tamamlamaları gerekmektedir. Akabinde, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanlığı’nın “Makine Zabiti” sınavına katılmaları gerekmektedir.

Elde edilen sınav sonucuna göre mezunlar 750-3000 KW gücünde özel ve kamu gemilerinde Makine Zabiti Yeterliliği ile göreve başlama olanağı bulmaktadırlar. Zaman içerisinde bu makine zabitleri Makine İkinci Makinist ve/veya Baş Makinist olarak yükselebilmektedirler.

Denizcilik sektörü dışında bu bölümün mezunları, fabrika ve benzeri işyerlerinde mühendislikle ilgili teknik beceri gerektiren işlerde görev alabilecek yeterlilikte ve niteliktedirler.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin Gemiadamı Sağlık Belgesi almaları gerekmektedir.