MAT 101 / MATEMATİK I
Ders kapsamında, Limit ve süreklilik, Türevler, Türev kuralları, Yüksek mertebeden türevler, Zincir kuralı, İlgili oranlar, Rolle ve ortalama değer teoremi, Kritik Nokta, Asimptotlar, Eğri çizimi, İntegraller, Temel Teoremi, İntegrasyon teknikleri, Belirli ve Belirsiz integraller, Geometri ve bilimdeki uygulamalrı, Belirsiz şekiller, L’Hôpital Kuralı, Genelleştirilmiş integraller konuları anlatılır.

DFZ 101 / DENİZCİLER İÇİN FİZİK I
Bu ders, fizik ve mekaniğin kavramsal konularını tanımak ve anlamak için tasarlanmıştır. Temel mühendislik problemlerini çözme yöntemlerini uygulamalı olarak mühendislik bilimlerindeki ilgili alanlardaki ilk kavramlara yönlendirir. Bir boyutlu ve iki boyutlu hareketlerin kinetik problemlerini vektör kullanarak analiz edebilir. Uygulamalı kuvvetler nedeniyle temel hareket metotlarını uygulamak. Temel fizik bilimlerini ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulamalı bilgi birikimine uygulamak ve entegre etmektedir.

KİM 101 / DENİZ KİMYASI
Bu ders, fiziksel ve kimyasal temel unsurları öğrenmenize yardımcı olacaktır.Deniz ekosistemlerini etkileyen oşinografi. Disiplinler arası bir yaklaşım kullanır Deniz suyunun, okyanus akıntılarının, hava-deniz kuvvetlerinin ve kimyasalların özelliklerini incelemek süreçler deniz ortamını belirler ve ilgili özel örnekleri inceleriz Besin varlığı, okyanus asitlenmesi ve biyolojik verimliliğin korunmasını tartışır.

STK 101 / SUALTI TEKNOLOJISI KAVRAMLARI VE BECERILERI I
Bu derste Sualtı teknolojisinin farklı eksenleri hakkında temel kavramsal bilgiler anlatılacaktır: Hiperbarik sistemler, insanlı ve insansız sualtı araçları, dalış donanımları ile ilgili gelişim süreci ve güncel teknolojik seviye anlatılacak, bu teknolojilerin kullanımında uyulacak uluslararası standartlar ve uygulama esasları gözden geçirilecektir. Beceri kısmında ise öğrencilere; fiziki eğitimlerini, fiziki yeterlilik yönünden zorlanmadan icra edebilecek fiziki kondisyonu kazandırmak ve azami seviyeye ulaştırarak, öğrenim sonuna Kadar bu seviyeyi idame ettirmek temel amaç olacaktır.

SAD 101 / ALETLI DALIŞ I
Bu ders çerçevesinde öğrenciler CMAS sisteminde 1 yıldız balıkadam, SSI sistenminde Open Water Diver sertifikalarına hak kazanacak olan bilgi ve becerilere sahip olacaktır. Dalışın tarihçesi, dalış malzemeleri, dalış fiziği, dalış hastalıkları, dalış planlama, dalış tabloları, tehlikeli deniz canlıları gibi kavramlar öğrenilecektir.

MET 101 / DENİZ METEOROLOJİSİ
Meteorolojinin tanımı ve denizcilikteki önemi. Atmosfer, kompozisyonu ve fiziksel özellikleri. Güneş radrasyonu. Meteorolojik elemanlar; Rüzgar, gerçek rüzgar şiddeti ve yönü hava sıcaklığı, atmosfer basıncı, nemlilik, görüş uzaklığı bulut ve yağış, gemide kullanılan Meteoroloji aletleri ve gözlem. Gemilerde kullanılan gözlem ve analiz kod formları.Genel atmosfer sirkülasyonu; dünya basınç ve rüzgar sistemleri, musonlar yerel rüzgarlar.Denizde hava tahmini. İklim tipleri.

GEM 101 / GEMİCİLİK I
Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi, modern gemiciliğin gelişimi, genel gemicilik terimleri, teknenin kısımları ile ilgili terimler, teknenin kullanılması ile ilgili erimler, tekneye ait terimler, mevki veya yön ile ilgili terimler gemicilikte kullanılan yapı ve araçlar, yardımcı yapılar, denizde kullanılan hız, uzunluk, tonaj ölçüleri, gemi tipleri, gemilerin genel sınıflandırılmaları, ticaret gemilerinin işletme türleri ve özellikleri, filikalar ve filikaların tipleri, filikanın yapısı filikanın kısımları, ahşap ve sentetik maddelerden  yapılan filikalar, kürekli bir filikada kullanılan terimler, kürek çekme teknikleri, motorlu filikaları kullanmak, denizli havalarda filika kullanmak, yelkenli tekneler ve donanımları, yelkenle seyir ve yanaşıp-kalkma, yelkenli tekneden denize adam düşmesi. Dümen donanımları, yedek dümen donanımları, pervane ve pervane tipleri, su sızdırmaz geçitler, makine dairesi ve bölümleri, güverte donanımları, bir direğin kısımları ve donanımı, bumbalar, alavere, farrel ve hallen donanımları, ağır bumbalar, kreynler ve ray sistemli kreynler, vinçler, mataforalar, gaz firar boruları ve            makinalar, güverte yapıları, babalar, kurtağızları, mapalar, aneneler, iskele donanımları ve çarmıhlar, kilitler, radansalar, keryeler, kancalar, liftin uskurları, makaralar, palangalar ve donatımları, bağlama teknik ve yöntemleri, baş ve kıç kasara donanımları.

GÜV 101 / DENİZDE GÜVENLİK I
Denizde canlı kalma. Can kurtarma araçları ve donanımları temel ilkyardım bir kaza yada acil durum karşılaşması halinde yapılması gerekenler. Yorgunluk, stress kontrolu.  Personel eğitimi ve sosyal sorumluluk.

MAT 102 / MATEMATİK II
Matematik II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.

DFZ 102 / DENİZCİLER İÇİN FİZİK II
Bu ders, fizik ve elektromanyetik kavramları tanımak ve anlamak için tasarlanmıştır. Elektromanyetizmanın kavramsal konularını tanımak ve anlamak. Mühendislik bilimlerinde ilgili alanların temellerine dair ilk bakış açılarına yol açan temel elektromanyetizma problemlerini çözme yöntemlerini uygulamak. Basit dirençli devreleri analiz eder. Devre teorisinin temel yöntemlerini DC devrelerine uygulamak. Temel fizik bilimlerini ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini çalışan bir pratik bilgiye uygulamak ve entegre etmektedir.

MED 106 / DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I
Amaç, deniz mühendisliği terminolojisinde gerekli olan kelime hazinesi oluşturmaktır. Bu terminoloji, teknik dokümantasyon olarak kullanılacak, makine mühendisliği ile ilgili temel kaynak hedefleri ile öğrencilere belirli bir okuma kavrayışında yardımcı olacaktır.

STK 102 / SUALTI TEKNOLOJISI KAVRAMLARI VE BECERILERI II
Suatı teknolojisi temel unsurları (Hiperbarik sistemler, insanlı ve insansız sualtı araçları, dalış donanımları) ile ilgili koruyucu bakım uygulamaları aktarılacaktır. Beceri kısmında ise öğrencilere; fiziki eğitimlerini, fiziki yeterlilik yönünden zorlanmadan icra edebilecek fiziki kondisyonu azami seviyeye ulaştırarak, öğrenim sonuna kadar bu seviyeyi idame ettirmek temel amaç olacaktır.

SAD 102 / ALETLI DALIŞ II
Bu dalış kapsamında öğrenciler CMAS sisteminde iki ve üç yıldız balıkadam seviyelerinde, SSI sisteminde ise Advanced Open Water diver ve Master Diver sertifikalarının gerektirdiği bilgi ve becerileri elde edecektir. Arama ve kurtarma, dalış için temel ilk yardım, sualtında yön bulma, gece dalışı, kuru elbise dalışı, mükemmel yüzerlilik, dalışın bilimi, sualtı fotoğrafçılığı, batık dalışı konuları detaylı bir şekilde işlenecektir.

SBD 102 / BİLİMSEL DALIŞ
Sualtında araştırmalar yapabilmek için en önemli yöntemlerden birisi de dalıştır. Bu ders kapsamında öğrenciler bilimsel çalışmalarda dalış yöntemlerini, dalış planlamasını ve dalış güvenliği bilgi ve becerilerini elde ederek bilimsel araştırmalarda yer alabilecek sertifika ve donanıma sahip olacaktır.

GEM 102 – Gemicilik II
Halatlar ve türleri, halatların özellikleri ve ölçülmesi, bitkisel, sentetik ve çelik tel halatların kısımları ve kesilme güçleri, halatların korunması ve sağlıklı kullanılması, halatları işlemlere hazırlamak, halat işlemlerinde kullanılan kumandalar ve terimler, halatla yapılan gemicilik işlemleri, gemici bağlarının tanıtımı ve yapılması, piyan işleri, bitkisel halat dikişleri, tel halat dikişleri, Gemilerin yapısı ve bölümleri, omurga, döşekler, postalar ve kemereler, güverteler, bölme perdeleri, dip tankları, üst-yan tanklar, ambarlar, ambar ağızları, ambar kapakları, ambar açma-kapama donanımları, sintine kuyuları ve devreleri, balast tankları ve devreleri, yakıt tankları ve slop tanklar, tankerlerde tank yapısı. Irgatlar, demir ve zincirler, demirlemede ve halat manevrasında kullanılan kumandalar ve terimler, gemi planları, gemilerde bakım-tutum ve boya işleri, boyaya hazırlık, boyama teknikleri, balast tanklarının korunması, gemilerin denet ve sörveylere hazırlanması.

GÜV 102 / DENİZDE GÜVENLİK II
Enfeksiyonlar ve hastalıklar gemide ilk yardım, kanamalar, kırıklar, yanıklar, şuur kaybı, zehirlenme, dengeli beslenme, temizlik, aile planlaması. Gemide acil tıbbi durum içeriği: Doktorlara tıbbi semptomları tanımlamak ve rapor yazmak için kullanılan lisanın açıklanması, tıbbi kitapların anlaşılması, temel anatomi, vücudun kısımları, iskelet, organlar, sğlık vizesi ve belgesi, izalasyon ve bulaşıcı hastalıklar, karantina, denizde ölüm, gemide alkolizm ve ilaç(uyuşturucu) bağımlılığı, ilaç listesi.

SKK 201 / KAYNAK VE KESIM ATÖLYESI I
Bu dersin amacı Öğrenimlerini tamamladıklarında sanayi dalgıçlığı alanında karşılaşabilecekleri her çeşit kaynak/kesme usul ve metodları ile sualtında kullanılan pneumatik ve hidrolik sualtı el aletlerini bizzat tatbik ederek öğretmek ve beceri kazandırmaktır.

SDG 201 / DALIŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLIĞI I
Dalışın insan vücudu üzerine etkilerini açıklamaktır.Güvenli dalışta sağlık açısından gereklilikleri örneklerle öğretmektir. Öğrencilere insan anatomisi ve fizyolojisi, dalış fizyolojisi, dalış hastalıkları, tanı, önleme ve tedavileri hakkında temel bilgiler vermektir.  Öğrenim süreleri veya öğrenim tamamladıktan sonra yapacakları/yaptıracakları dalışlarda, dekompresyon hastalığından korunmaları için bilmeleri ve uygulamaları gereken sağlık ile ilgili önemli usul ve kaideleri öğretmektir.

Hedef 1: İnsan anatomisi ve fizyolojisiyle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış gösterecektir.

Hedef 2: Barotravma ve basıncın insan vücuduna etkileri, dolaylı etkilerini, akciğerlerde gelişebilecek şişme veya sıkışma hakkında kavrayış gösterecektir.

Hedef 3: Nörolojik değerlendirme, genel hatları ile bulguları kayıt altına almayı yapabilecektir.

Hedef 4: Dalış hastalıkları ile ilgili hazırlayıcı faktörleri değerlendirip analiz edebilecektir.

Hedef 5: Dekompresyon hastalığını, oluş mekanizmasını, fizyolojik ve klinik görünümünü bilir

Hedef 6: Nitrojen narkozunu, fiziksel ve fizyolojik temelini, solunum gazlarıyla ilişkilerini, klinik görünümünü ve korunum yöntemlerini bilir

Hedef 7: Dalış sağlığı ile ilgili mevzuatı hakkında donanımlı bir ekip parçası olarak çalışabilecektir.

HUK 251 / HUKUĞA GIRIŞ VE DENIZ TICARET HUKUKU
Sosyal hayatı düzenleyen kurallar; Hukuk dalları tanıtımı, yargı organlarının tanıtımı ve görevleri, medeni kanun sistemi. Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, borç ilişkisi ve kaynakları, akitler, haksız fiiller, haksız iktisap, borcun ifası, borçların üçüncü kişilere etkileri, borcun sona ermesi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar.Ticaret hukukuna giriş. TTK’na göre ticari iş, ticari hüküm, ticari işletme, tacir, tüccar yardımcıları, ticaret şirketleri, kıymetli evrak. Milletlerarası hukuk.

SDT 201 / DALIŞ TURIZMI I
Bu ders kapsamında öğrenciler CMAS 1 Yıldız Eğitmen sertifikasına sahip olarak ulusal ve uluslararası dalış turizminde çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olmanın yanı sıra beraberinde dalacak insanların hem fiziksel hem de psikojik sağlıkları konusunda hem bilgili hem de deneyimli olacaklardır.

SSD 201 / SANAYI DALGIÇLIĞI I
Bu dersin hedefi dalgıçlara gerekli olan iş becerilerini kazandırmayı, dalgıçların yüzeyden beslemeli sualtı soluma aygıtı (SSBA) ile 30 m derinliğe kadar güvenli ve rahat bir şekilde çalışmalarını amaçlar. Mesleki dalgıçlar için eğitimin ikinci basamağıdır ve onshore hava dalışlarını kapsar. Bu kategorideki dalgıçlar SSBA kullanarak kesme ve kaynak ekipmanlarını, pnömatik ve hidrolik aletleri kullanmayı, video ve fotoğraf çekimini öğrenirler.

SAK 202 / ARAMA VE KURTARMA DALGIÇLIĞI
Dersin hedefi öğrencilere öğrenimlerini tamamladıklarında profesyonel sualtı ticaret alanında yapacakları gemi kurtarma, batık çıkarma/yüzdürme, karaya oturmuş gemileri çekme işlerinde kullanılan her türlü teçhizeyi tanıtmak ve tekniklerini öğretmektir.

SKG 202 / KARIŞIM GAZLAR DALGIÇLIĞI
Öğrencilere; Öğrenim sürelerince veya öğrenimlerini tamamladıktan sonra yapacakları / yaptıracakları dalışlarda, dekompresyon hastalığına yakalanmamaları için bilmeleri ve uygulamaları gereken derinlik ve zaman limitleri ile dekompresyon usul ve kaidelerini öğretmektir. Ayrıca, Derinsu dalışlarında kullanılan Helyum-Oksijen gazı özel karışımlarının nasıl yapıldıklarını, analizlerini ve tashihleri ile karışım gaz hazırlanmasında kullanılan yöntemleri öğretmektir. Karışım gaz kullanılarak yapılan dalışlardaki dekompresyon usül kaidelerini ve Helyum-Oksijen dekompresyon cetvellerini örnek dalış kayıt formlarında çözerek öğretilecektir.

AİT 101 / ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARIHI
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar.

SKK 202 / KAYNAK VE KESIM ATÖLYESI II
Bu dersin amacı öğrenimlerini tamamladıklarında sanayi dalgıçlığı alanında karşılaşabilecekleri ileri derece kaynak/kesme usul ve metodları ile sualtında kullanılan pneumatik ve hidrolik sualtı el aletlerini bizzat tatbik ederek öğretmek ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca kaldırma balonu ve vinç kullanımı öğretilecektir.

SDG 202 / DALIŞ GÜVENLIĞI VE SAĞLIĞI II
Bu dersin temel amacı dalış operasyonlarınınformal risk değerlendirmesni yapıp iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu önlemleri alabilmek ve belgeleyebilmektir. Risk değerlendirmesi sornasında acil durum planlaması yapabilmek ve planı tatbitaklarla icra edebilmek hedeflenmektedir. Temel ilkyarımın yanısıra dalış kazalarında oksijen ilkyardımı, dalış kazaları sonrası nörolojik değerlendirme gibi lkyradım becerileri de kazandırılacaktır.

SHS 202 / HIPERBARIK SISTEMLER VE TEDAVI
Bu dersin hedefi öğrencilere basınç odalarının çalışma prensiplerini, işletme usül ve kaidelerin, tedavi tabloları ile bu tabloların basınçlı ortamda uygulanmasını öğretmektir.

SDT 202 / DALIŞ TURIZMI II
Bu ders kapsamında öğrenciler CMAS 1 Yıldız Eğitmen sertifikasına sahip olarak ulusal ve uluslararası dalış turizminde çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olmanın yanı sıra beraberinde dalacak insanların hem fiziksel hem de psikojik sağlıkları konusunda hem bilgili hem de deneyimli olacaklardır. Öğrencilere genel bir turizm bilgisi verip, Türkiye’nin turizm kapasitesi ve bu konuda dünya üzerindeki konumu anlatılacaktır. Derslere sualtı turizmi konusunda çalısan profesyonel dalış merkezi yöneticileri ve tecrübeli balıkadamlar davet edilip, kendilerinin bilgileri ve tecrübelerinden yararlanılacaktır.

SSD 202 / SANAYİ DALGIÇLIĞI II
Bu dersin hedefi dalgıçlara gerekli olan iş becerilerini kazandırmayı, dalgıçların yüzeyden beslemeli sualtı soluma aygıtı (SSBA) ile 30 m derinliğe kadar güvenli ve rahat bir şekilde çalışmalarını amaçlar. Mesleki dalgıçlar için eğitimin ikinci basamağıdır ve onshore hava dalışlarını kapsar. Bu kategorideki dalgıçlar SSBA kullanarak kesme ve kaynak ekipmanlarını, pnömatik ve hidrolik aletleri kullanmayı, video ve fotoğraf çekimini öğrenirler.

DUM 299 / MEZUNIYET PROJESI
Teorik ve teknolojik araştırmalara dayanan iyi tanımlanmış güncel bir problem çözülmeli ve sonuçlar görsel araçlarla sunulmalıdır.