I. Dönem

Ders Kodu Ders Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
MAT 101 Matematik I 3 2 4 6
DFZ 101 Denizciler için Fizik I 3 2 4 5
KİM 101 Deniz Kimyası 2 1 2,5 3
STK 101 Sualtı Teknolojisi Kavramları ve Becerileri I 3 1 3 4
SAD 101 Aletli Dalış I (*&**) 2 2 3 4
MET 101 Deniz Meteorolojisi 2 1 2,5 5
GEM 101 Gemicilik I 2 2 3 4
GÜV 101 Denizde Güvenlik I 2 3 3,5 4
TOPLAM 19 14 25,5 35

II. Dönem

Ders Kodu Ders Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
MAT 102 Matematik II 3 2 4 6 MAT 101
DFZ 102 Denizciler için Fizik II 3 2 4 5 DFZ101
MED 106 Denizcilik İngilizcesi I 2 0 2 3
STK 102 Sualtı Teknolojisi Kavramları ve Becerileri II 3 1 3 4 STK 101
SAD 102 Aletli Dalış II (***) 2 2 3 4 SAD 101
SBD 102 Bilimsel Dalış 3 1 3 4
GEM 102 Gemicilik II 2 2 3 3 GEM 101
GÜV 102 Denizde Güvenlik II 2 1 2,5 3 GÜV 101
TOPLAM 20 11 24,5 32

III. Dönem

Ders Kodu Ders Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
SKK 201 Kaynak ve Kesim Atölyesi I 2 2 3 4
SDG 201 Dalış Güvenliği ve Sağlığı I 2 2 3 4 STK 102
HUK 251 Hukuğa Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku 3 0 3 4
SDT 201 Dalış Turizmi I (CMAS*Instructor) 2 2 3 4 SBD 102
SSD 201 Sanayi Dalgıçlığı I 2 2 3 4 SAD 102
SAK 202 Arama ve Kurtarma Dalgıçlığı 2 2 3 4
SKG 202 Karışım Gazlar Dalgıçlığı 3 1 3 4
AİT 101 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi 0 1
TOPLAM 16 11 21 29

IV. Dönem

Ders Kodu Ders Teori Uyg. Krd. ECTS Ön Koşul
SKK 202 Kaynak ve Kesim Atölyesi II 2 2 3 4 SKK 201
SDG 202 Dalış Güvenliği ve Sağlığı II 2 2 3 4 SDG 201
SHS 202 Hiperbarik Sistemler ve Tedavi 3 1 3 4
SDT 202 Dalış Turizmi II (SSI OW Instructor) 2 2 3 4 SDT 201
SSD 202 Sanayi Dalgıçlığı II 2 2 3 4 SSD 201
DUM 299 Mezuniyet Projesi 0 4 2 4
TOPLAM 11 13 17 24
Toplam Kredi: 88
Toplam AKTS: 120