Sualtı Teknolojisi

Su altı Teknolojisi Bölümünün amacı, ilk yıl serbest dalış, can kurtarma ve aletli dalış eğitimi verilmekte ve eğitimlerinde öğrencilerimize su altı sanayisinde kullanılan kaynak ve kesme eğitimi verilmektedir. Eğitimimiz Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) tarafından akredite edilmiştir. Bu sayede mezunlarımıza, dünyanın her yerinde çalışabilecekleri iş ortamlarına da hazırlıyoruz. İkinci yıl öğrencilerimize, batık kurtarma, su altı arama kurtarma, su altı film ve fotoğrafçılığı, su altı robotik sistemler (ROV), profesyonel yat kaptanlığı ve tahribatsız muayene (NDT) gibi dersler de verilmektedir. Mezunlarımız bu iki yılın sonunda, Üniversitelerin Su altı Teknolojisi Programı ve Deniz Kuvvetleri hariç Türkiye’de hiçbir kurumun veremediği, “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıçlığı (First Class Diver) Diploması” ve “Basınç Odası Operatörlüğü” gibi çok değerli iki belgeye sahip oluyorlar.

Diploma programımızın içeriği, küresel rekabet ortamının gerektirdiği koşullar ve örgün öğretim sisteminin gerektirdiği yüksek kalite standartları doğrultusunda, öğrencilerin nitelikli modern bir eğitim almalarını sağlamak ve problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, su altı işlerinde sektöre yön verecek ve eğitim aldığı bütün alanlarında uzmanlaşmış mezunlar vermek, daha aktif ve araştırmacı bireyler yetiştirmek.

Yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, denizcilik şirketleri, su altı inşaat şirketleri (tüp geçit, boru hattı vb.), petrol şirketleri, su altı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, liman inşaatları, tersaneler, su altı kazıları yapan arkeolojik ekipler ve bilimsel kuruluşlar, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, kamu kurumlarıdır.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin detaylı sağlık raporu ve yüzmeyi bilmesi gerekmektedir.